ALPHA

A1

A2

B1

B2

C1

ALPHA

Alpha Grundkurs

Nächster Kursstart: 27.06.2022
 • Kurszeit: 09:00 - 12:00
 • Anmeldestart: 27.05.2022
 • Kursnummer: 11939

Anmeldung startet am: 27.05.2022 um 10:00 Uhr

Alpha Kompaktkurs

Nächster Kursstart: 29.08.2022
 • Kurszeit: 15:00 - 18:00
 • Anmeldestart: 29.07.2022
 • Kursnummer: 12991

Anmeldung startet am: 29.07.2022 um 10:00 Uhr

A1

A1 Standard

Nächster Kursstart: 22.07.2022
 • Kurszeit: 09:00 - 12:00
 • Anmeldestart: 23.06.2022
 • Kursnummer: 12834

A1 Standard

Nächster Kursstart: 04.07.2022
 • Kurszeit: 12:00 - 15:00
 • Anmeldestart: 13.06.2022
 • Kursnummer: 13575

A1 Kompakt

Nächster Kursstart: 01.08.2022
 • Kurszeit: 12:00 - 15:00
 • Anmeldestart: 01.07.2022
 • Kursnummer: 12837

A1 Standard

Nächster Kursstart: 22.07.2022
 • Kurszeit: 09:00 - 12:00
 • Anmeldestart: 23.06.2022
 • Kursnummer: 12834

A1 Standard

Nächster Kursstart: 19.07.2022
 • Kurszeit: 09:00 - 12:00
 • Anmeldestart: 17.06.2022
 • Kursnummer: 12834

A1 Standard

KEINE AMS VORMERKUNG MÖGLICH
Nächster Kursstart: 04.07.2022
 • Kurszeit: 09:00 - 13:00
 • Anmeldestart: 13.06.2022
 • Kursnummer: 13571

A1 Abschluss

Nächster Kursstart: 13.06.2022
 • Kurszeit: 12:00 - 15:00
 • Anmeldestart: 13.05.2022
 • Kursnummer: 11938

Anmeldung startet am: 13.05.2022 um 10:00 Uhr

A2

A2 Kompakt

Nächster Kursstart: 25.07.2022
 • Kurszeit: 12:00 - 15:00
 • Anmeldestart: 28.06.2022
 • Kursnummer: 12537

A2 Standard

Nächster Kursstart: 02.08.2022
 • Kurszeit: 12:00-15:00
 • Anmeldestart: 05.07.2022
 • Kursnummer: 12987

Anmeldung startet am: 05.07.2022 um 10:00 Uhr

A2 Standard

Nächster Kursstart: 04.07.2022
 • Kurszeit: 15:00 - 18:00
 • Anmeldestart: 22.06.2022
 • Kursnummer: 13711

A2 Standard

Nächster Kursstart: 04.07.2022
 • Kurszeit: 12:00 - 15:00
 • Anmeldestart: 14.06.2022
 • Kursnummer: 13574

A2 Standard

Nächster Kursstart: 25.07.2022
 • Kurszeit: 12:00 - 15:00
 • Anmeldestart: 28.06.2022
 • Kursnummer: 12538

A2 Abschluss

Nächster Kursstart: 11.01.2021
 • Kurszeit: 09:00 - 12:00
 • Anmeldestart: 01.01.2021
 • Kursnummer: 10768

Anmeldung startet am: 01.01.2021 um 10:00 Uhr

B1

B1 Kompakt

Nächster Kursstart: 29.07.2022
 • Kurszeit: 12:00 - 15:00
 • Anmeldestart: 29.06.2022
 • Kursnummer: 12539

B1 Standard

Nächster Kursstart: 04.07.2022
 • Kurszeit: 15:00 - 18:00
 • Anmeldestart: 22.06.2022
 • Kursnummer: 13712

B1 Standard

Nächster Kursstart: 19.07.2022
 • Kurszeit: 12:00 - 15:00
 • Anmeldestart: 20.06.2022
 • Kursnummer: 13289

B2

B2 Kompakt

Nächster Kursstart: 21.07.2022
 • Kurszeit: 15:15 - 18:00
 • Anmeldestart: 21.06.2022
 • Kursnummer: 12468

B2 Standard

Nächster Kursstart: 20.07.2022
 • Kurszeit: 09:00 - 12:00
 • Anmeldestart: 20.06.2022
 • Kursnummer: 12469

C1

C1 Standard

Nächster Kursstart: 19.07.2022
 • Kurszeit: 12:00 - 15:00
 • Anmeldestart: 21.06.2022
 • Kursnummer: 12471

Meridian OG
Gärtnergasse 3/9, 1030 Wien, Österreich
integration@meridian.co.at
+43 (1) 907-64-15-20

Datenschutzerklärung

MERIDIAN Startpaket Anmeldungsmodul v.1.0
© Meridian Sprachenzentrum, 2022